กระบวนการผลิต

เรามีกระบวนการผลิตสินค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ ทำต้นแบบ ฉีดพลาสติก พ่นสี พิมพ์สี ประกอบ บรรจุ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการจัดการระบบขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และการบริการที่ลูกค้าไว้วางใจ

การฉีดพลาสติก

การตัดแต่งชิ้นงาน

การพ่นสีชิ้นงาน

การพิมพ์สีลงบนชิ้นงาน

การประกอบชิ้นงาน

การบรรจุชิ้นงาน

การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องพิมพ์สี

บูทพ่นสี

โรงทำหน้ากากพ่นสี

ห้องผสมสี

โรงซ่อมแม่พิมพ์