เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ฟอร์เวิร์ด วินซัม อินดัสตรี้ จำกัด ที่เป็นโรงงานผลิตของเล่นชั้นนำของฮ่องกง และกลุ่มในเครือบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี ของประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2534 บนพื้นที่ทั้งหมด 12,800 ตารางเมตร (8 ไร่) โรงงานมีพนักงานมากกว่า 500 คน ซึ่งล้วนเป็นช่างฝีมือคนไทยทั้งหมดที่เป็นคนในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา